20 Tháng Tám, 2018
nha ve sinh công cộng

Tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng

Hiện nay tình trạng nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội vừa thiếu về số lượng cũng như là yếu về mặt chất lượng. Vì thế để có thể phát triển được về mặt du lịch Việt Nam một cách bền vững lâu dài. Trước tiên ta cần phải phất tiển hình ảnh du lịch từ nhà vệ sinh công cộng. Chính vì thế mà quy chuẩn về tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng đã được ban hành. Vậy quy chuẩn nó như thế nào mời bạn đọc bên dưới Tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ […]

Tư vấn trực tuyến

0986.608.787 0437 556 329